POLITIKA UPOTREBE „KOLAČIĆA“

Opšti zakonski okvir kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti predviđen je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koji je na snazi u Republici Srbiji, a ova Politika upotrebe kolačića (Cookie Policy) usklađena je sa Zakonom.
U ovoj Politici upotrebe kolačića opisuju se različite vrste kolačića koje se upotrebljavaju na Internet stranici https://e-upravnik.rs koja je u svojini i pod kontrolom E-upravnik doo Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad, Srbija, matični broj: 21472549, PIB: 111379253, šifra delatnosti: 6201. E-upravnik doo Novi Sad može u okviru svog poslovanja predstavljati rukovaoca ili obrađivača podataka o ličnosti, u zavisnosti od okolnosti posla tokom kojeg se vrši obrada podataka, pri čemu se sa podacima postupa isključivo u skladu s važećim propisima i obezbeđuje se odgovarajući nivo organizacione, kadrovske i tehničke zaštite podataka o ličnosti.

ŠTA SU KOLAČIĆI?

„Internet kolačić“ (poznat i pod nazivima „kolačić čitača“ ili „HTTP kolačić“ ili „kolačić“) je mala datoteka koja se sastoji od slova i brojeva, koja će biti sačuvana na računaru, mobilnom uređaju ili drugoj opremi korisnika, a pomoću koje se može pristupiti internetu.
Kolačići se instaliraju putem zahteva koji web server izdaje čitaču (kao što je Internet Explorer, Firefox, Chrome itd.). Kada su instalirani, kolačići imaju ograničen životni vek i ostaju „pasivni“, što znači da ne sadrže softvere, viruse ili špijunske softvere i da neće imati pristup informacijama sa korisnikovog čvrstog diska na čiju su opremu instalirani.
Kolačić se sastoji iz dva dela:

KAKO I ZAŠTO KORISTIMO KOLAČIĆE?

E-upravnik doo Novi Sad upotrebljava kolačiće da unapredi korišćenje i funkcionalnost svoje internet stranice i da što bolje shvati način na koji je posetioci koriste, kao i da unapredi usluge koje pruža.
Čuvanje kolačića na vašem računaru predstavlja lak i praktičan način da prilagodimo vaše iskustvo na našoj internet stranici vašim potrebama, odnosno da ga poboljšamo, da bi vaša naredna poseta bila što prijatnija.
E-upravnik doo Novi Sad ne koristi kolačiće u cilju prikupljanja podataka o ličnosti, kao što je Vaše ime. Ali u mogućnosti smo da napravimo vezu između podataka koje sadrže kolačići i Vaših podataka o ličnosti prikupljenih drugim putevima (npr. preko obrazaca za registraciju).

 

KAKO SE UPRAVLJA KOLAČIĆIMA?

 
Zabrana upotrebe kolačića

Imate opciju da prihvatite kolačiće, koja će vam omogućiti da prilikom posete koristite sve funkcije naše Internet stranice bez ograničenja. Ako odbijete upotrebu striktno neophodnih kolačića, to može uticati na vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost tokom korišćenja Internet stranice.
Odbijanje drugih kolačića verovatno neće uticati na vaše korisničko iskustvo i funkcionalnost tokom korišćenja Internet stranice. Ako odbijete sve kolačiće, biće isključeni i kolačići primarnog kanala i kolačići trećih lica. Pored toga, kolačići primarnog kanala će biti izbrisani. Nećemo biti u stanju da izbrišemo kolačiće trećih lica. Stoga morate vi da ih izbrišete ručno. To se može učiniti preko podešavanja vašeg čitača.

Isključivanje i/ili brisanje kolačića preko vašeg Internet čitača

Kao alternativa i/ili dodatno, možete promeniti podešavanja za kolačiće sa vašeg Internet čitača. Vaš Internet čitač će vam omogućiti da promenite svoja podešavanja za kolačiće. Ta podešavanja za kolačiće na čitaču obično se nalaze na kartici „opcije“, „alatke“ ili „parametri“ vašeg Internet čitača. Pored toga, možete konsultovati i meni „Pomoć“ na vašem čitaču. Različiti čitači koriste različite mehanizme za isključivanje kolačića.
Kada je reč o podešavanjima čitača za brisanje prethodno sačuvanih kolačića, primenjuju se isti principi kao i za deaktivaciju novih kolačića u podešavanjima čitača. Molimo vas da pratite odgovarajuća uputstva vašeg čitača, koja su opisana ispod.
Na mreži postoje alatke za brisanje svih kolačića sačuvanih nakon poseta različitim internet stranicama, kao što je https://www.allaboutcookies.org.
Prilikom posete ovoj Internet stranici sa drugih računara, morate ponovo izvršiti izmene podešavanja.

 

KOJE VRSTE KOLAČIĆA KORISTIMO?

 
Striktno neophodni kolačići

Ovi kolačići Vam garantuju funkcije bez kojih nećete moći da koristite našu Internet stranicu i obezbeđuju, između ostalog, da vam bude prikazana verzija stranice sa širokopojasnom vezom čija količina podataka odgovara količini podataka koju omogućava vaša veza sa Internetom koju koristite prilikom pristupa nekoj od funkcionalnosti Internet stranice. Pored toga, ako promenite stranu, takav kolačić vrši prebacivanje sa protokola http na https. Osim toga, ova vrsta kolačića čuva Vašu odluku u vezi sa upotrebom kolačića na našoj Internet stranici.
Striktno neophodni kolačići koje koristimo su:

Upotreba striktno neophodnih kolačića u gore navedene svrhe zasnovana je na Vašem legitimnom interesu da obezbedite rad, pristup i propisno korišćenje tehničkih mogućnosti naše Internet stranice, kao i da Vam budu pružene usluge koje ste izričito zahtevali.

Kolačići za potrebe statistike

Ovi kolačići se upotrebljavaju kako bi nam obezbedili statističke podatke o radu naše Internet stranice (kao što su broj poseta ili izvori saobraćaja).

Kolačići za potrebe marketinga

Ovi kolačići omogućavaju Internet stranici da sačuva izbore koje ste napravili i da vam ponudi unapređene i prilagođene funkcije. Ova kategorija može obuhvatati i kolačiće trećih lica.

 

PRISTANAK NA UPOTREBU KOLAČIĆA

 

E-upravnik doo Novi Sad planira da koristi određene vrste kolačića iz različitih razloga, za šta nam je potrebna vaša saglasnost. Kliknite na „PRIHVATAM“ da prihvatite, ili „PODEŠAVANJA“ za više informacija o vrstama kolačića koje upotrebljavamo i da ograničite upotrebu određenih vrsta kolačića.
Moći ćete sami da izaberete određene vrste kolačića koji se upotrebljavaju na našoj Internet stranici.
Obaveštenje o kolačićima ostaće prikazano sve dok ne podesite svoje parametre. Nećemo koristiti druge vrste kolačića osim striktno neophodnih za ispravan rad Internet stranice, u slučaju da nam naznačite da ne želite da koristimo te druge vrste kolačića.

Centar za parametre

Osim vrsta kolačića koji su striktno neophodni za rad Internet stranice https://e-upravnik.rs, možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića svake druge vrste pomeranjem birača na kraju svakog reda u okviru polja sa opcijama koje se prikažu na ekranu, ili direktno sa trake sa informacijama o kolačićima.
Svaki put kada se od vas traži da prihvatite ili odbijete upotrebu određene vrste kolačića, dajemo vam i osnovne informacije koje su vam potrebne da donesete tu odluku: vrsta kolačića, identitet rukovaoca podacima, da li je u pitanju vrsta kolačića koji su trajni, ili se odnose isključivo na tu sesiju, da li su u pitanju kolačići primarnog kanala ili trećih lica, osim striktno neophodnih kolačića, i da li se vaši podaci o ličnosti prenose u države izvan Republike Srbije.

 

IZMENE OVOG OBAVEŠTENJA O KOLAČIĆIMA

 

O svim izmenama ove Politike upotrebe kolačića bićete blagovremeno obavešteni pre njihovog stupanja na snagu.
Ova Politika upotrebe kolačića ažurirana je 25. maja 2021. godine.