Video prezentacije

Kreiranje stambene zajednice

Unos podataka o stambenoj zajednici: adresama, pib, matični, račun, lokacija na mapi ...

Kreiranje prostora stambene zajednice

Unos podataka o prostorima vlasnicima , stanarima, podstanarima ...

Kreiranje servisa za fakturisanje prostora

Unos servisa koji će se naći na mesečnim fakturama za upravljanje, održavanje, čišćenje ...

Kreiranje i štampa faktura prostora

Unos generacije (period za grupu faktura) za jednu ili više stambenih zajednica. Generisanje PDF dokumenta sa fakturama za sve prostore svih stambenih zajednica koje pripadaju konkretonoj generaciji.

Pretraga i plaćanje faktura

Pretraga faktura i unos uplata vlasnika prostora

Analitika prostora

Pregled zaduženja, uplata i dugovanja obveznika po prostoru. Izveštaj analitike u excel formatu.

Ugovori stambene zajednice

Unos podataka o zaključenim ugovrima koje stambena zajednica ima sa firmama za održavanje, čišćenje, iznajmlivanje prostora...

Računi stambene zajednica

Unos podataka o primljenim računima koje stambena zajednica plaća za održavanje, sanaciju ... Unos izdatih računa za izdavanje prostora u vlasništvu stambene zajednice...

Nalozi za popravke i usluge

Unos naloga za popravke praćenje naloga, slanje email-a obaveštenja firmi koja održava zgradu.

Provera stanja zgrade

Kreiranje provere stanja elemenata zgrade, generisanje izveštaja o proveri stanja, zapisnik o proveri stanja.

Program održavanja zgrade

Kreiranja programa održavanja na osnovu provere stanja zgrade, unos ponuda za tekuće i investiciono održavanje , sanacije ...

Sednice stambene zajednice

Evidencija održanih sednica stambene zajednice sa pratećom dokumentacijom.

Kalendar obaveza

Unos podataka u kalendar obaveza za sve stambene zajednice.